OD ŽABE DO PRINCA

Emisija o pokušaju evolucije da bajku o žabi i princu stavi u naučni okvir kroz milijarde godina...

PROLAZAK KROZ CRVENO MORE – MIT ILI ISTINA!

Je li moguće da se dogodi takvo čudo i da se Crveno more rascijepi kao što ga je rascijepio Mojsije dok je predvodio put Izraelaca?  Šta, međutim, misli nauka? Nauka, nakon tolikih godina negiranja čuda, misli da je čudo ipak bilo moguće. - Da, takvo ‘čudo’...

ZAKONI ZDRAVLJA

Preporučujemo predavanje  koje je privuklo veliku pažnju javnosti, a predavač je slikovito i jednostavno prikazao savremene zdravstvene probleme i ponudio praktična rješenja u borbi protiv njih.  ...

IKONE EVOLUCIJE

"Nauka je traganje za istinom", pisao je hemičar Linus Pauling, dobitnik dve Nobelove nagrade. Brus Alberts (Bruce Alberts), slaže se: "Nauka i laž ne mogu da koezistiraju", rekao je Alberts u maju 2000. godine, citirajući izraelskog državnika Šimona Pereza (Shimon Peres). "Ne postoji naučna laž,...

FIZIČKO I DUHOVNO ZDRAVLJE

Poznato je da fizička bolest utiče na duševno stanje čoveka, ali medicina sve više uviđa da naša nezdrava psihička stanja, naročito ona koja traju mesecima i godinama, presudno utiču na pojavu nekih fizičkih bolesti. Utvrđeno je da dugotrajno stanje ljutnje i gneva, depresije, straha ili neprestane...

ČUDO SAVRŠENE ĆELIJE

Ćelije su osnovne gradivne i funkcionalne jedinice svih živih bića, osim virusa koji nemaju ćelijsku građu. Ljudsko telo se sastoji od trilion ćelija. One izgrađuju telo, koriste hranljive materije,iz njih dobijaju energiju, a vrše i neke specifične funkcije. Ćelije sadrže nasledni materijal i mogu da...