NAUKA I ČUDA

Nauka  (latinski: scientia, što znači "znanje") je obimna i opsežna skupina informacija o nekom subjektu, ali se ta riječ posebno koristila za informacije o fizičkom univerzumu. Kako se znanje povećavalo, pojedine metode su se dokazale pouzdanije nego neke druge, i danas su naučne metode standard...

GENETIKA I EKSPERIMENT ŽIVOTA

Genetika se bavi molekularnom strukturom i funkcijom gena, ponašanjem gena u kontekstu ćelije ili organizma, nasljeđivanjem roditeljskih gena od strane potomaka, kao i rasprostranjenosti gena, varijacijama i promjenama u populaciji. Ako je dato da su geni univerzalni za sve žive organizme, genetika se može smatrati...

TEHNOLOGIJA NOVOG MILENIJUMA

Interesantno predavanje o fenomenima koji postoje u našem organizmu. Predavač odgovara na pitanje porijekla ovih tehnologija i pravi korelaciju duhovnih aspekata života.  ...

MISTERIJE PORIJEKLA

Do sredine 19. vijeka, teorija biogeneze prikupila je dovoljno dokaza zbog rada Luisa Pastera i drugih, da teorija spontanog nastanka uspješno je potisnuta. Pasteur je sam naglasio da se "teorija spontanog nastanka nikad neće oporaviti od ovog jednostavnog eksperimenta". Pad te teorije ostavio je prazninu...

MOĆ ISHRANE

Zanimljivo predavanje doc. dr Branislava Mihajlovića na Mašinskom fakultetu. ...

ŽIVOT BEZ STRESA

Stres je fizička i psihička reakcija organizma na svaki potencijalno štetan faktor. Akutni stres brzo prolazi i ne ostavlja posledice. Opasno je kada stres postane hroničan i deluje na naše telo, a da mi to ne osećamo, sve dok naše zdravlje nije ozbiljno narušeno.  ...

PSIHOLOGIJA USPJEHA

Da li svaki čovjek može uspjeti u životu? Da li se uspjeh samo mjeri količinom novca, titulama i popularnošću? Emisija jasno i nedvosmisleno pokazuje da je uspjeh nešto sasvim drugo i da svaki čovjek može biti uspješan ako otkrije svoju misiju na ovom svijetu.  ...

STVARANJE ILI EVOLUCIJA

Pitanje kako su nastali naš svemir, Zemlja i život oduvijek je zaokupljalo ljude. Danas smo konačno utvrdili činjenice koje mogu razjasniti ovu vjekovnu dilemu. Stari ili mladi, naučnici ili radnici, jednostavno svi su danas pozvani da diskutuju o ovoj temi. Smisao života, moralnost, empatija, svrhovitost...

MISTERIJE NESTALIH CIVILIZACIJA

Da li poznavanje prošlosti može uticati na budućnost. Analizirajući nestanak civilizacija dobijamo uvid o našem porijeklu i istražujemo zakonitosti narednih događaja.  ...