GENETIKA I EVOLUCIJA

Da li genetika daje odgovore na pitanja o prijeklu živih bića? Genetika je mlada naučna disciplina i može pouzdano da razbije sve paradigme evolucionih teorija nastanka čovjeka i životinja.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.