IKONE EVOLUCIJE

“Nauka je traganje za istinom”, pisao je hemičar Linus Pauling, dobitnik dve Nobelove nagrade. Brus Alberts (Bruce Alberts), slaže se: “Nauka i laž ne mogu da koezistiraju”, rekao je Alberts u maju 2000. godine, citirajući izraelskog državnika Šimona Pereza (Shimon Peres). “Ne postoji naučna laž, i ne možete naučno da lažete. Nauka je u osnovi traganje za istinom.”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.