MISTERIJA LJUDSKE PRIRODE

Inteligentna bića su izložena fizičkim i duhovnim zakonima koji određuju njihovu sudbinu. Rezultati odbacivanja duhovnih zakona nisu vidljivi odmah, ali u toku života se dramatično manifestuju. Pošto imamo slobodnu volju, takođe imamo i pravo izbora. U poslednjih par decenija primjećujemo drastični pad moralnih vrijednosti.

Osnovni fiziološki nagoni, ishrana i seks, diktiraju ljudskim životima. Amebama je isto tako potrebna kap glukoze i reprodukcija. Ljudsko ponašanje se izjednačava sa životinjskim nagonima. Danas se smisao ljudskog  života nalazi u devizi: “Jesti i razmnožavati se”. Da li smo mi stvarno viša stvorenja Homo sapiens.  Da li možemo mijenjati karakter i svoju prirodu?

 

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.