MOTIVACIJA, ISTINSKI USPJEH I SNAGA EMOCIJA

Sam izraz „motivacija” potiče od latinske reči„moves, movere” što znači: kretati se. Motivacija je unutrašnja pokretačka sila koja nas snabdeva pokreta čkom snagom za ostvarivanje ciljeva i zadovoljavanje potreba. Sasvim je sigurno da su najuspešniji oni ljudi kod kojih ne postoji strah od promena. A takvih je ljudi znatno manje od onih koji su proaktivni. Većina ljudi se odupire promenama po principu: „Bolje poznato zlo nego nepoznato dobro”. Savršenih vremena nikada neće biti, i oni trenuci kada je sve onako kako očekujemo i želimo su veoma rijetki, ali teška vremana nas prate veliki dio puta. Nismo ni mi onakvi kakvi očekujemo od sebe, nemamo ono što nam je potrebno i želimo, naši odnosi s drugima često su pod nekim konfliktima, načeti smo bolešću, razočarenjem, sumnjom i strahom. Ponekad su najteža vremena najbolja prilika da se ide naprijed. Jer jednom kada se nađete na dnu nema više premišljanja hoćete li odustali ili ne, ne možete više natrag, ne može više od ovoga na gore. Najbolja je prilika da idete naprijed kada pogaze vaše snove, kada vas podcijene i oduzmu svako dostojanstvo, kada vidite da svaka vaša inicijativa i prijedlog završava u košu a imali ste najbolje namjere. Kada su najteža vremena najviše uložite u život, najviše uživajte u životu, planirajte svaki novi dan kao da vam je posljednji, izvucite iz sebe onaj skriveni gram motivacije i od njega napravite čudo. Samo tako ćete dosegnuti onaj svoj puni potencijal kada vidite da oko vas ništa nije onako kako bi trebalo biti, ali uspkros svemu spremni ste sve založiti sve što imate, jer više ništa ne možete izgubiti jer ništa nemate.

No Comments

Post a Comment