NAJBOLJI ELIKSIR ZA SRCE I IMUNITET

Srce, koje neprestano radi tokom našeg života određenim ritmom kojeg mi nismo uspostavili, predstavlja jedan nedokučivi sistem. Počevši sa kucanjem u majčinoj utrobi, srce radi bez prestanka tokom cijelog našeg života u ritmu od 70 – 100 otkucaja u minuti. Odmara se samo pola sekunde između svakog otkucaja. Srce se kontrahuje oko 100 000 puta tokom jednog dana, a dvije i po milijarde puta u toku našeg života. Kada srčani rad pretočimo u količinu krvi koju srce ispumpa u toku života dobijemo 300 miliona litara, što bi ispunilo jedno manje jezero.

No Comments

Post a Comment