ISTINA O SMISLU ŽIVOTA I DUHOVNOJ INTELIGENCIJI?

Razumevanje duhovnosti varira od jednog perioda istorije do drugog, od jedne kulture do druge, od jedne religije do druge… Ne postoji jedan univerzalan pristup duhovnosti. Duhovnost je unutarnja ljudska potreba da se poveže sa nečim višim od sebe samog”. Šta bi bilo to više “od sebe samog”. To je nešto izvan našeg ega, izvan našeg ja. Može biti definisano kao povezanost dvema komponentama: vertikalna i horizontalna. Vertikalna komponenta je nešto sveto, božansko, bezvremeno. Horiznontalna komponenta podrazumeva službu drugima i planeti Zemlji uopšteno. Kada govorimo o duhovnim ljudima uglavnom sagovornici ističu njihove karakterne crte kao što su: ljubazni, opraštaju, imaju mir, hrabri su, pošteni, darežljivi, verni, mudri, inspirativni, puni su ljubavi. Konstantno davanje gotovo istih odgovora, izvan religijskih i kulturnih granica, nam govori da mi imamo jednu generalnu percepciju o tome šta nekoga čini duhovno inteligentnim. Jednostavno, mi posedujemo “duhovni kompas” koji nam daje da prepoznamo, viši i puniji izraz čovečanstva. Sada ćemo pokušati da definišemo inteligenciju? Većina ljudi će reći da su za njih pametni oni koji su obrazovani ili ako ne obrazovani a ono barem oni koji koji imaju veću snalažljivost u svakodnevnim životnim situacijama. Psihologija pod “pameću” podrazumeva inteligenciju. Definicija inteligencije potiče od latinskih reči “inter” što znači ‘među’ I “legere” u prevodu ‘brati, skupljati’. Spajanjem ovih dveju reči, izvodimo zaključak da je inteligencija sposobnost uviđanja međuveza ili međuodnosa u pojmovima svega što nas okružuje na osnovu čega mi gradimo svoju sopstvenu predstavu o tome. Jedna od sadržajnijih definicija inteligencije jeste: “Inteligencija je jedan veoma opšti mentalni kapacitet (sposobnost), koja između ostalog, uključuje mogućnost razmišljanja, planiranja, rešavanja problema, abstraktnog razmišljanja, razumevanja kompleksnih ideja, uči brzo i uči iz iskustva. To nije samo knjiga za učenje, uska akademska veština. Umesto toga, ona odražava širinu i sposobnost za razumevanje našeg okruženja – “dobijanja smisla” i “shvatanja” šta da radim.”

No Comments

Post a Comment