PROLAZAK KROZ CRVENO MORE – MIT ILI ISTINA!

Je li moguće da se dogodi takvo čudo i da se Crveno more rascijepi kao što ga je rascijepio Mojsije dok je predvodio put Izraelaca?  Šta, međutim, misli nauka? Nauka, nakon tolikih godina negiranja čuda, misli da je čudo ipak bilo moguće.

– Da, takvo ‘čudo’ je moguće – tvrdi Carl Drews iz američkog Nacionalnog centra za atmosferska istraživanja u Coloradu (NCAR).

Proces razdvajanja mora, objašnjava Drews, moguće je shvatiti uz pomoć principa dinamike fluida – vjetar je zaista u stanju pomjeriti vodu tako da otvori prolaz kroz nju. To treba promatrati u okvirima zakona fizike. Nakon što vjetar oslabi, voda se vraća u ranije stanje. Kompjutorske simulacije naučnika dopuštaju mogućnost da kretanje vjetrova na jednom mjestu stvori most muljevitih površina preko kojega je, npr, Mojsije sa Jevrejima  prošao preko Crvenog mora.

 

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.