PSIHOLOGIJA RELIGIJE

  • Albert Einstein:
  • “Nauka bez religije je šepava, a religija bez nauke slijepa.”
  • Anais Nin:
  • “Kada slijepo prihvatimo religiju, politički sistem ili doslovnu dogmu, postajemo roboti. Tada se prestajemo razvijati”
  • Blaise Pascal:
  • “Ljudi nikada ne čine zlo sa toliko entuzijazma i dosljednosti osim kada ga čine iz religijskih ubjeđenja.”
  • Goethe:
  • “Ko ima nauku i umjetnost, ima i religiju. Ko nema to dvoje, ni religije nema.”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.