TAJNA MOĆ GENA I ISTINA O GENETIČKI MODIFIKOVANOJ HRANI / Prof. dr Tomislav Terzin

Zanimljivo je da je svaka od naših sto hiljada milijardi ćelija ima kompletnu informaciju da se sačini ljudsko biće. I zbog toga mogu da se koriste, telesne ćelije, da se prave klonovi. Jedro je neka vrsta zabranjenog grada, kao što je u carskoj Kini, postojao zabranjeni grad, u kome je živela carska porodica i oni koji su ih direktno služili, tako je jedro neka vrsta zabranjenog grada. Tu se nalaze informacija i DNK ne izlazi iz jedra, ona ostaje tamo, i da bi se informacija koja je u DNK zapisana linearno, kao kada napišete neku poruku, to je linearna informacija. Da bi se ona prevela u naše trodimenzionalno telo, ta informacija iz jedra, mora da putuje unutar ćelije, da pronađe tri de štampače, tehnologija koju sada imamo nam može pomoći da razumemo šta se dešava unutar ćelije. Unutar ćelije mi imamo hiljade tride štampača i ta matrica DNK koja je sada prepisana na RNK molekul će na tim štampačima koji se inače zovu ribozomi, da bude otprintana u formu belančevina ili proteina. Belančevine ili proteini su zapravo molekularne mašine koje rade sve poslove u našim ćelijama i u našem telu.

No Comments

Post a Comment